(Siste)

Fortsatt er de enkeltstående byggene så vidt i flertall, 51 prosent, men trenden går mot økt fortetting, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2016 og 2017 ble det oppført nesten 10.000 nye fritidsbygg. Over tre firedeler av disse ble oppført i det som beskrives som tettbygde fritidsbyggområder, noe SSB definerer som en samling med minst fem fritidsbygg, der avstanden mellom byggene ikke overstiger 75 meter.

Oppføring av nye hytter i 2017 har vært størst i områder med 50 eller flere bygg. Samtidig har andelen nybygg i felt med mellom fem og 24 bygninger falt noe.

Oppland og Buskerud er de to fylkene med flest hytter og fritidsbygg. I disse to fylkene ligger blant annet kjente hytteområder som Valdres, Hemsedal, Geilo, Hafjell og Norefjell. Finnmark er fylket med flest enkeltstående fritidsbygninger.

Her er hele 87 prosent av hyttene utenfor tettbygde fritidsbyggområder. Totalt er det omtrent 464.000 hytter og andre fritidsbygg i Norge. (ANB-NTB)