Ingen i Hedmark med samme historie som Falken 4H

Artikkelen er over 1 år gammel

Falken 4H ble stiftet i 1948 og er den klubben i Hedmark som har vært lengst sammenhengende i drift.

DEL

I fjor på denne tiden hadde klubben fem medlemmer og var truet av nedleggelse. Inneværende år har klubben opplevd en medlemsvekst og fremstår i dag som en 4H-klubb med engasjement og optimisme.

Klubben har i dag medlemmer både fra Næroset og Moelv.

I overkant av 40 personer, barn og voksne, møtte opp for å få med seg fremvisning av prosjektene som seks av Falkens medlemmer har jobbet med dette året.

Syver Heggelund Danielsberg (10) har dette året hatt ku / gårdsdrift som prosjekt. Han fortalte i sitt prosjektfremlegg om hvordan han har deltatt i gårdsdriften og lært bl.a. mer om melking. Fremvisningen inneholdt både bilder, tekst, poser med fôr som kyrne spiser og en utstilling med traktorer og dyr.

Kristen Grønvold (10) har hatt sau som prosjekt. Han hadde laget en flott plakat med mange bilder og mye beskrivende tekst. Han fortalte at spesielt det å være med på lamming hadde gjort stort inntrykk, og at det slett ikke var ekkelt, slik mange kanskje tror. Vi fikk også se eksempler på mat og klær vi får fra sauen.

Ylva Brochs (10) og Tine Åsheim-Aspeslåen (11) hadde valgt å ha felles prosjekt om katter. De fortalte at de både har brukt internett flittig for å finne informasjon, samtidig som de hadde undersøkt katter inngående for å finne ut mer om dem. Som del av prosjektfremlegget inviterte de til en quiz om katter slik at alle fikk testet sine kunnskaper om temaet.

Benedicte Ørnov Narum (10) hadde valgt hund som prosjektteam. Hun har spesielt jobbet med blandingshunden Nero i sitt prosjekt og beskrev rasene, Tibetansk spaniel og Shetland Sheepdog, på en god måte ved hjelp av bilder og beskrivende tekst.

Adrian Johnsen Crawford (12) hadde valgt å danne en naturforening som sitt prosjekt. Prosjektet hadde som mål å få økt kunnskap om hva som skader naturen og selv bidra positivt i miljøspørsmål. Som ledd i prosjektet har han bl.a. plukket søppel i nærområdet, samlet inn brukte batterier til gjenvinning, pantet flasker og deltatt på foredrag om klimaendringer. Han formidlet prosjektet på en informativ måte ved hjelp av bilder, tekst og utstilte gjenstander.

Samtlige av medlemmene fikk godkjent sine prosjekter og fikk 4H-merke som synlig bevis på det.

Søndag 11. november holder Falken 4H årsmøte. Alle som ønsker å bli kjent med 4H er velkomne melder gruppa.

Artikkeltags