Rådmannen fikk pris: «Har stått i spissen for en utvikling som savner sidestykke»

Fikk pris: Fra venstre: Jørn Strand, Ragni Grude Amb, Eivind Amb sammen med ny president i Rotary Brumunddal, Ivar Sundet

Fikk pris: Fra venstre: Jørn Strand, Ragni Grude Amb, Eivind Amb sammen med ny president i Rotary Brumunddal, Ivar Sundet Foto:

Rådmann Jørn Strand fikk hederspris av Rotary Brumunddal mandag kveld.

DEL

Det er klubben selv som melder dette i en pressemelding. Prisen ble delt ut på klubbens årsmøte som ble avholdt i Mjøstårnet mandag kveld.

Rotary Brumunddal delte prisen «Paul Harris Fellow». Den kan deles ut til person/personer som har vist en særlig fortjenestefull og samfunnsnyttig innsats gjennom yrkesutøvelsen eller innen frivillig virksomhet.

Innsatsen skal være uegennyttig og fremme Rotarys idé om en bedre verden – globalt og lokalt. Prisen, oppkalt etter Paul Harris som i 1905 grunnla Rotary, kan deles ut til så vel medlemmer som ikke-medlemmer.

To «Paul Harris Fellow» ble delt ut mandag kveld til:

  1. Jørn Strand
    Jørn Strand har som rådmann i Ringsaker kommune utvist lederskap av høy klasse. I løpet av sine drøye 10 år som leder av kommunens administrasjon har han stått i spissen for en vekst og utvikling i kommunen som savner sidestykke. Han har vist et mot og en kreativitet som uten tvil har vært avgjørende for den positive samfunnsutviklingen. Dertil har han sørget for at utviklingen har god forankring i kommunens politiske ledelse og bygget et godt omdømme i og utenfor egen kommune.
     
  2. Ragni Grude Amb og Eivind Amb
    De to har på frivillig basis og i samarbeid med Ringsaker kommunes bibliotek spilt en sentral rolle i etableringen og utviklingen av «Språkbruket». Gjennom «Språkbruket» har de mobilisert atskillige brumunddøler som frivillige medarbeidere i språkopplæring og kulturforståelse for innvandrere. Tiltaket er populært og har sørget for god mobilisering av så vel brukere som frivillige. «Språkbruket» er et eksempel til etterfølgelse for hvordan frivillige ressurser kan inngå i et fruktbart samarbeid med kommunen.

Einar Øfsti fikk klubbens interne «Rotarian of the Year». Som leder av programkomiteen har han sørget for at klubben til enhver tid har hatt et interessant og lærerikt program bestående av gode foredrag, befaringer og hyggelige samvær for klubbens medlemmer og deres partnere.

Rotary Brumunddal fikk i tillegg ny president under møtet. Sittende president Gaute Arneson overlot presidentkjedet til påtroppende president Ivar Sundet i løpet av møtet.

Artikkeltags