En stor takk til Ringsaker Pensjonistforening som arrangerte en politisk debatt om eldrepolitikk torsdag 1. juni. En like stor takk til koret Solskinn og Sang som både underholdt og fortalte om korets framvekst og hva de ønsker seg for framtida.

Overskriften til dette innlegget er en verselinje fra Svantes lykkelige dag, en av de sangene vi fikk servert av koret. I innledningen under debatten ble vi spurt om den viktigste eldrepolitiske saken, jeg grep da tak i denne verselinjen og brukte den til å illustrere hvor viktig det er med et fellesskap. Ensomhet er et samfunnsproblem, og ensomhet er gjerne mer utbredt blant eldre enn andre aldersgrupper.

Full sal da politikerne møtte opp til valgkampens første store debatt

Ensomheten skyldes mange faktorer og løses ikke med enkelttiltak. For å bekjempe ensomhet mener vi i MDG at man må man gå inn i eldrepolitikken med en innstilling om at dette er et overordnet problem som løses gjennom god menneskevennlig politikk på flere områder.

MDG mener at vi trenger en boligpolitikk som lar eldre bo i små tilpassede samfunn der de deler fellesområder både innendørs og utendørs med andre mennesker av alle aldre. Vi trenger rimelige boliger slik at alle kan ha råd til dem. Vi trenger ordninger for transport som gjør det enkelt å få transport fra dør til dør. Vi trenger en helse- og omsorgspolitikk som gjør at eldre som trenger hjemmetjenester får kun et lite antall mennesker å forholde seg til, og at disse menneskene også har tid til å være medmennesker og slå av en liten prat.

Vi i MDG vil altså ta med oss innstillingen om at ensomhet er et samfunnsproblem som skal bekjempes inn i all politikk. En god politikk mot ensomhet for eldre vil som oftest også være en god politikk for alle andre aldersgrupper.