Rødt Ringsaker støtter Fagforbundet og FO sin rettferdige streik i kampen for lik lønn for likt arbeid.

Rødt er negativ til at virksomheter bytter fra en avtale til en annen for på sikt å kunne spare på dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Folk som jobber for å gi de svakeste blant oss et anstendig liv, fortjener anstendig lønn og arbeidsvilkår.

Rødt krever som Fagforbundet lik behandling av våre yrkesgrupper.

Stå på videre!