Våre fagforeningskamerater i Creo, Fagforbundet og NTL er i streik for en rettferdig, kjønnsnøytral og livslang pensjon. Hedmark HK støtter de streikende kulturarbeiderne i Creo, Fagforbundet og NTL i denne kampen.

Vi observerer at arbeidsgiver nå forsøker å løpe fra forsikringene som ble gitt ved overgang fra tidligere pensjonsordning, om at en ny pensjon skulle være både livslang og uten forskjellsbehandling mellom kjønnene. Kulturbransjen er en av bransjene som har blitt hardest rammet av korona på grunn av smitteverntiltak, og nå bruker arbeidsgiver den situasjonen til å skyve usikkerhet også for framtidig pensjon over på de ansatte – og dette framstår som usympatisk.

Arbeidsgiver tilbyr en ren fondsplassering gjennom innskuddspensjon, hvor det er de ansatte som løper hele risikoen – både når det gjelder avkastning ved børsfall, men også om beholdningen varer livet ut hvis de ansatte lever for lenge.

De streikende tar nå en viktig kamp som er av stor betydning for både deres kollegaer, men også for andre som kjemper for rettferdige og gode pensjonsordninger. Vi står sammen med dere i kampen.