Dette vil de at den nye flerbrukshallen i Furnes skal hete

Furneshallen? Stavsberghallen? Ringsaker Sør-hallen? Politikerne i oppvekstkomiteen har sagt sin mening om hva den nye flerbrukshallen ved Stavsberg skole i Furnes bør hete.