Gå til sidens hovedinnhold

Fysioterapeut på ungdomsskolen en dag i uka

Artikkelen er over 1 år gammel

- Hvordan ønsker du at helsa di skal være om 10, 20 eller 30 år? Valgene du tar i dag påvirker hvordan du får det senere i livet, sier fysioterapeut Monica Cae.

En dag i uka har hun kontortid på Brumunddal ungdomsskole, der hun blant annet driver noe undervisning, samt kartlegger elevers utfordringer og problemstillinger.

Formålet med styrkingen der en fysioterapeut er på skolen en fast dag hver uke, er å påvirke barn og unges helsetilbud og læringssituasjon med fokus på fysisk aktivitet. Som fysioterapeut i skolen bidrar Monica Cae til å utjevne sosiale ulikheter i helse, og til å gi barn og unges positive holdninger til helse, trivsel og læring.

– For meg er det viktig å ha et godt samarbeid med lærerne ved skolen. Som fagperson på mitt fagfelt kan jeg både gi litt ekstra støtte til de elevene som trenger litt ekstra, og jeg kan gi små tips og innspill til ungdommene generelt. Mange vet hva de skal gjøre, men de kommer ikke helt i gang. Ofte er det veldig små endringer i hverdagen som skal til for at ungdommene får mer overskudd og får det bedre med seg selv, sier Cae.

Lav terskel

Per i dag finnes tilbudet med fysioterapeut i skolen ved ungdomsskolene i Brumunddal, på Nes og i Furnes. Ambisjonen er å utvide tilbudet til å omfatte også nordre del av kommunen, dersom prosjektet tildeles prosjektmidler videre.

Alle som ønsker det kan henvende seg til fysioterapeuten, enten elevene selv eller via lærer, foreldre eller andre.

– Jeg kan gjøre kartlegginger av elevenes utfordringer, eventuelle skader og lignende. Mitt hovedfokus er på elevens ressurs og ressursene på skolen, i hjemmet og på fritida, og jeg samarbeider med andre der det er behov for å jobbe på flere områder for å hjelpe ungdommene, sier Monica Cae.

Folkehelse og livsmestring

– Vi utdanner jo elevene for livet, og det å bli kjent med kroppen sin og lære gjennom kroppen er viktig. Hva er det som gjør meg glad, hva slags bevegelser gir meg nok til at jeg fortsetter å holde meg i bevegelse? Vi fokuserer kanskje mer på de positive opplevelsene knyttet til fysisk aktivitet enn det vi gjorde før, mener kroppsøvingslærer Kari Andrea Bye ved Brumunddal ungdomsskole.

Monica Cae er opptatt av at gymtimen ikke bare skal være en idrettstime.

– Fokuset dreies kanskje mer i retning av hvordan du skal ta hensyn til kroppen din, og hvilke gode helsevalg du skal ta for å få et godt liv, sier hun.

Fysioterapeut i skolen er et av flere prosjekter som Kommunalmedisinsk senter driver. I prosjektet forankres helse, mestring og rehabilitering på ulike nivå, nå også i ungdomsskolen.

Prosjektet er inne i andre prosjektperiode nå med midler fra Helsedirektoratet. Fokuset er en styrking av skolehelsetjenesten, og samarbeidet med helsesykepleier er en viktig del av satsingen.