Gå til sidens hovedinnhold

Gjeldsutvikling for Ringsaker kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Ringsaker er ca. halvparten av kommunale inntekter statlige overføringer. Ifølge Perspektivmeldingen fra finansdepartementet fram mot 2030 må vi regne med sterk reduksjon i støtte framover. Mor Norge får mindre å rutte med. Hvordan vil Ringsaker kommune takle dette?

I 2013 hadde Ringsaker kommune 1,7 milliarder i langsiktig kommunal gjeld. I 2018: 2,8 milliarder kroner.

Ifølge rådmannens forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 til 2024 skal langsiktig kommunal gjeld for 2021 bli 3,3 milliarder.

For 2022: 3,5 milliarder

For 2023: 3,6 milliarder

Ved utgangen av 2024: 3,8 milliarder

Det vil si at stiger renta, betaler vi årlig 38 mill. mer i renteutgifter for hver prosent den stiger.

For 2021 ble utgifter til renter og avdrag kalkulert til 256 millioner. Allerede 26-/8-19 skrev Kommunal rapport: «Trygg økonomisk styring lød det fra Ringsaker Ap for fire år siden. Men kraftig gjeldsvekst bidrar til et signifikant fall på Kommunebarometerets økonomidel i valgperioden.»

Var det da kommunen fant ut at de ville selge den store, fine tomta i Jensstuvegen? Var det ment som et hederlig forsøk på å rette opp kommuneøkonomien? Vi må ikke glemme at sjukehjemsprosjektet i Parkvegen ble lansert som et sparetiltak. Men blir et pengesluk uten like. Tilleggsutgifter til infrastruktur og annet vil etter dagens takster utgjøre minst 65 mill. Vi mister 37 mill. i husbankstøtte, 1,844 mill. per plass, ved å bygge 20 plasser mindre enn ved det opprinnelige forslaget om 80 plasser bygd i Jensstuvegen.

I Parkvegen vil vi bruke minst 100 mill. mer på 20 omsorgsplasser mindre. Ingen regnestykker om disse forholdene er lagt fram av kommunen. Hvorfor ikke?