Det opplyser Ringsaker kommune på sin nettside.

Opprinnelig sto det ett digitalt folkemøte på planen, 18. mars. Nå blir det i tillegg digitale folkemøter 22. mars og 23. mars.

– Grunnet mulig stor interesse har vi fordelt på tre møter for å kunne håndtere dette både med hensyn til IKT, lokaler og eventuelle tidskollisjoner for interessenter, opplyser oppdragsleder Thomas Odiin i WSP til Ringsaker Blad i en e-post mandag.

– Det kan bli andre endringer, skriver også Odiin om den oppsatte møteplanen.

Før de tre folkemøtene blir det som tidligere omtalt gjennomført en rekke andre møter med forskjellige grupper.

For folk som ønsker å overvære de digitale folkemøtene, men som for eksempel ikke har egnet utstyr, så finnes følgende mulighet:

– Ringsaker kommune vil legge til rette for innbyggere som, av ulike årsaker, ikke kan delta digitalt i møtene. De får et alternativt tilbud om medvirkning. Dette skjer konkret ved at man kan følge de digitale møtene fra lokaler på skolene i Nordre Ringsaker, skriver Ringsaker kommune.

Her finner du for øvrig all informasjon om hvordan du deltar i folkemøtene, enten digitalt eller fysisk.