Gjøvik, Land og Toten holder fast ved at Mjøssykehuset MÅ ligge ved Mjøsbrua

Fylkespolitiker Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) signaliserte vilje til å tenke nytt – ordførerne i Gjøvikregionen holder fast ved tidligere enighet.