(OA): GK Gruppen, som blant annet driver med elektro-, ventilasjons- og rørarbeid, nedbemanner rundt 50 årsverk i Innlandet og på Romerike. Det bekrefter Leif Øie, divisjonsdirektør for entreprise, i en e-post til E24.

– Det er i hovedsak rørvirksomheten som berøres, sier han til avisen.

Øie sier at markedet i regionen generelt er svært svakt, og at spesielt bygging av leilighetsbygg tilnærmet har stoppet opp i løpet av 2023.

– Fallende ordrereserve gjør det derfor nødvendig å tilpasse vår entreprisevirksomhet til markedet, forklarer han overfor avisen.

Det er kontorstedene i Ringsaker (GK Hamar i Gjerluvegen i Nydal, Furnes red. anm.), Lillehammer, Gjøvik og Kjeller som rammes.

OA har vært i kontakt med avdelingsleder for GK Rør Gjøvik, som ikke ønsker å kommentere saken og henviser til kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen i GK Norge.