Sjukehjemssaken i Moelv er en gladsak, men med en kraftig bismak. For noen oppleves den som et lite mareritt til tross for at det skal bygges nytt for vel 400 millioner kroner og politikerne endelig har landet et vedtak. Vedtaket overskygger ikke det faktum at prosessen og debatten i saken ikke har vært god.

Et bilde på dette viste seg sist onsdag. Bare timer før den endelige avgjørelsen falt, ble det for første gang gjennomført befaring for politikerne i området som har vært så omdiskutert. Noen mente at befaringen ikke ga noe ny informasjon, men for andre var det mye ny informasjon og de fikk faktisk sjøl se og høre om planene. Det må ha vært verdifullt. Det er vanskelig å forstå noe annet for dem som var med på runden. Det er utrolig spesielt at en befaring på området først ble mulig samme dag som endelig vedtak skulle fattes.

En av de store kontroversene i saken var om det var rom for å stoppe prosessen med Parkvegen og i tillegg utrede bygging av nytt sjukehjem på eksisterende tomt i Jensstuvegen. Rådmannen skrev i saksframlegget til politikerne at kommunen kunne komme i et erstatningsoppgjør om de endte opp med å vrake det oppstartede planarbeidet med å bygge i Parkvegen. Kostnader ble til slutt et sentralt poeng å krangle om for politikerne. Politikerne som ønsket nytt sjukehjem i Parkvegen vil ikke starte utredning av Jensstuvegen. Tross de mange innspillene, advarslene og protestene som er kommet i saken.

Mange som er svært kritiske til Parkvegen, mener de er blitt neglisjert av kommunen og lokalpolitikere. I kommunestyret ble det understreket at medvirkning ikke er det samme som medbestemmelse. Samtidig har det enorme engasjementet som er blitt vist også blitt snakket ned av noen som mener Parkvegen er det beste initiativet. Det er heller ikke bra.

Det er også slik at kritikk heller ikke er mobbing. I stedet for å diskutere sak under møtet var tilhengere av Parkvegen mer opptatt av å gå i forsvar av rådmannen og kritikk kommunen har fått undervegs, enn å diskutere selve saken. Naturligvis ønskes det en saklig debatt, men det er nok like greit å ta det direkte med dem som går over streken på sosiale medier enn å bruke tid fra kommunestyrets talerstol. Det er håpløst når frustrasjon fører til personangrep, men det kan vi dessverre forvente i saker som betyr så mye for folk. Det at politiske saker diskuteres på FB er kommet for å bli. Vi skal fortsette å forebygge mot usakligheter, men vi må også være beredt på å ta kontroversene undervegs.

Tilbake til saken: Fra den opprinnelige planen for sjukehjemmet er det både plass for hjemmetjenester og husvaskeri. Det samme er vedtaket om å bygge i tre. Det er ikke en styrke for det politiske vedtaket at dette ikke svares skikkelig opp. Det vil naturligvis koste ekstra når ting må flyttes ut av bygget. I tillegg må det både bygges en omdiskutert veg og flyttes en barnehage i byggeperioden. Mange mener at nybygg i Jensstuvegen ville ha blitt langt rimeligere enn det planlagte prosjektet i Parkvegen. I det store bildet må alle kostnadene for prosjektet tas med. Om alle endringene sprekker budsjettet ytterligere så vil det medføre en bitter kostnad for kommunen.