20.12.22 sto det et leserinnlegg av Camilla Storlien i Ringsaker Blad. Der hun med mer eller mindre overbevisende argumenter prøvde å bevise at Ringsaker kommune ikke utfører sine lovpålagte tjenester til innbyggerne. For etter som hun mener er økonomien så skakkjørt og ledelsen i kommunen prioriterer seg selv, og ikke de svakeste og de som har behov for kommunale tjenester.

Les også

Ringsaker har blitt «utta blank, men inni krank»

Det er å lese at grunnen til at økonomien er så skakkjørt, er fordi rådmannen kun prioriterer kultur, parkvesenet og seg selv. Undervegs i innlegget viser hun at hun har svært dårlig innsikt i hvordan kommuner blir styrt og hvem som har ansvar. Hennes innsikt i kommunale tjenester er også svært liten, etter det vi kan lese i innlegget. Et enkelt grep hun kunne gjort for å få innlegget hennes til å stemme med virkeligheten, er å bytte ut rådmannen med politikerne.

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle Ringsaker kommunen til det beste for innbyggerne. Vi ser hele kommunen under ett. Hele kommunen er viktig med sine kvaliteter. Men det betyr ikke at alle steder får det samme. Men alle innbyggerne kan bruke tilbudene. Uansett hvordan vi gjør det, så er det noen som får lengre veg enn andre.

Det blir ramset opp alt som er blitt gjort sør, og da særlig Brumunddal, og det blir ikke nevnt med et ord hva som er blitt gjort nord i kommunen. Det er i stor grad rådmannen, som ansatt i kommunen, hun mener gjør en dårlig jobb, med hjelp av flertallet i kommunestyret.

Hun henger han ut gang på gang i leserinnlegget. Hun forteller om hva han mener, tenker og føler. Rådmann vil ha rådhus, høyere lønn, mer pynt og han bryr seg verken om barn, unge eller eldre som bruker lovpålagte tjenester i kommunen. Dette framstår som hersketeknikk, å fortelle hva andre tenker og føler. Og å gi andre negative egenskaper og å tilegne dem meninger. Dette burde hun holde seg for god for. Det gir ikke en god politisk debatt, å henge ut personer som har roller, for eksempel rådmann eller barnevern. Det er en enkel øvelse da disse ikke har samme mulighet, som for eksempel politikerne, til å svare på kritikken.

I Ringsaker er det i motsetning til hva Storlien skriver kontroll på økonomien. Det kan alle se som går inn og ser på budsjettet. Å si at kommunen sløser bort pengene, fordi verden er et sted i dag hvor det faktisk er økte utgifter og en mindre forutsigbar hverdag, er like lite sant som å si at folk med økte utgifter, har sløst bort pengene sine. Ringsaker kutter ikke i budsjettet. Det må mange andre kommuner.

Å pynte i kommunen er ikke bortkastede penger. Det er bra for alle innbyggere å ha det fint rundt seg. Også barn og unge. Dette styrker folkehelsen. Det blir nevnt Mjøsparken, parker, strender, promenade, skatepark, hundepark, lekepark, julegater og selvfølgelig Prøysenhuset. Steder som er mye brukt av beboere i hele kommunen. Dette er steder å samles, både for barnefamilier, ungdom, voksne og eldre. Man treffes på tvers av generasjoner, status og ressurser. Her er det plass til alle. Og ikke minst det er gratis å bruke.

Vi vill også takke kommunen for alle arrangementene de arrangerer. Dette er som regel gratis og treffer folk i alle aldre. Så nok en feil fra Storlien, som sier at arrangement i kommunen er dyre å delta på og at ikke alle har ressurser til å være med. Å skrive at arrangementene bare er for kommuneledelsen motbeviser seg selv når hele torget er fullt med mennesker i alle aldre. Ledelsen i kommunen er selvfølgelig velkommen de også.

Vi kan være kjempestolte av at i vår kommune så blir kultur for alle prioritert. Også arven etter Prøysen er det viktig at vi tar vare på, som Prøysenhuset formidler på en svært god måte. Arbeiderpartiet ønsker at finansieringen av Prøysenhuset skal skje igjennom statsbudsjettet. Dette er en av sakene vi jobber med opp mot regjeringen. Dessverre har ikke dette løst seg enda, og da mener vi at det er riktig at Ringsaker kommune tar den utgiften enn så lenge. Verken kulturtilbudet, pynt, Prøysenhuset eller andre utgifter går på bekostning av lovpålagte tjenester. Budsjettene for de siste årene viser tydelig at pleie og omsorg og oppvekst får økte budsjetter, mens kultur får kutt i sitt budsjett. Helt motsatt av hva Storlien påstår i innlegget sitt.

I innlegget blir det minnet om at alle i kommunen betaler for driftsbudsjettet. Det er helt etter Arbeiderpartiets politikk. Vi tror det kunne vært krevende å bo på bygda om alle skulle få bestemme selv hvor deres skattepenger skulle gå. Hadde nok ikke blitt nytt tak på Lismarka skole da. Det kan se ut som om Storlien glemmer at flertallet i kommunen bor i Moelv, Brumunddal og Furnes. Og flertallet i kommunen setter pris på pynten vi har. Og vi vil minne om at de nye innbyggerne også er med på å betale for bygdene. I motsetning til Storlien, vil vi gjerne takke kommunens ansatte for at det blir pyntet så fint til alle årstidene. Vi er så heldig som har en kommune som bugner av blomster.

Storlien utelater lett alt som er gjort i nordre del av kommunen. At det er bygget to skoler, to sykehjem, idrettshall, svømmebasseng, oppussing av kulturhus, ny Skibladner-brygge, ny barnehage og nytt uteanlegg på Brøttum skole. Nordre har også den eneste nybygde ungdomsskolen i kommunen. Oppussing av Åsen og nytt tak på Lismarka skole til flere millioner sies det heller ikke noe om. Dette er selvfølgelig med på å gi innbyggere i nordre del av kommunen gode tjenester. Men blir ikke nevnt med et ord.

På den ene siden kritiseres matfestival, og i neste øyeblikk kritiserer hun rådmann for å glemme at vi er en landbrukskommune. Geitmyra er også et godt eksempel på at matproduksjon er viktig for kommunen. Der er alle i 6. og 9. klasse en uke og lærer om mat og gleden ved å lage kortreist mat. Kritikken faller da for sin egen urimelighet.

Det er litt underlig at vi må forklare en tidligere kommunestyrerepresentant om hvordan en kommune styres. Men det er visst nødvendig. Rådmannen ber ikke om høyere lønn. Han er ikke med i de forhandlingene. Den blir forhandlet fram med fagforeningen. Det var et ordinært lønnsoppgjør, som alle ansatte har hvert år. Det er politikerne som er øverste leder for rådmannen, det er derfor lønnen blir vedtatt i formannskapet. I år ble det vedtatt mot 2 stemmer fra Frp og Pp å øke lønnen. Frp og Pp stemte også for lønnsøkning, men 3000 kroner mindre. Det vil si at alle stemte for lønnsøkning. Så partiet der Storlien står øverst på lista for, stemte for høyere lønn. Allikevel blir det skrevet av henne at det er ordføreren som bestemmer lønnen til rådmann. Det er ikke redelig. Ordføreren bestemmer ikke lønn til noen, hun har en stemme, slik andre politikerne har. Uansett hvor godt hun liker rådmannen. Så det som står i leserinnlegget er fri fantasi.

Skoler blir ikke lagt ned av rådmannen, men av flertallet i kommunestyret. Sted har ingen betydning i den vurderingen, men elevtallet er en driver.

Det er et paradoks at det blir kritisert at tilbudet på Holo blir flyttet til et nytt bygg, når det i samme innlegg blir kritisert for at det er så mange gamle skoler.

At rådmann har tanker om vekst, så er det fordi dette er vedtatt av kommunestyret, altså er det jobben hans. Men det betyr ikke at han ikke har tanker om innhold i tjenester, det er også jobben hans, som han tar på alvor.

Det er selvfølgelig lov å være uenig i politikken til flertallet i kommunestyret. Det er demokrati. Men som politikere har vi alle et ansvar for å sette oss inn i fakta. Det har ikke Storlien gjort i dette innlegget. Lovpålagte tjenester er det mange som har behov for. Og det er nesten like mange meninger om tjenestene. Det Storlien gjør er å ta noen eksempler hun har hørt om, både i barnevern, skole og pleie og omsorg. Også gjør hun det til en sannhet om hele tjenesten. Og det er det veldig mange som ikke kjenner seg igjen i. Både av ansatte og brukere. Statsforvalter har ansvar for å sjekke tjenestene til kommunen. Og hadde det vært en sannhet som Storlien skriver, så hadde det kommet fram på helt andre steder enn i leserinnlegget hennes.

Er innlegget til Camilla Storlien Pensjonistpartiet-politikk?

Innlegget avsluttes med at man skal ta vare på hverandre. Å ta vare på hverandre er noe helt annet enn å henge ut mennesker man er uenig med. Vi ønsker oss politisk debatt med fokus på fakta og sak.