Det må innrømmes at det er spennende nå hvem som blir «vanlige folk» over 60 på Stortinget, og som skal «ta hele Norge i bruk» og være «nær nok folk», og unngår det SV som har 29 gratisforslag «for de mange, ikke for de få». Pensjonister er nok «de få» i disses prioritering, så her blir nok ikke pensjonen bygget opp igjen til «vanlig folks» kjøpekraft – med det første – siden pensjonister ikke er nevnt med ett ord etter valget.

Pensjonistpartiet jobber ufortrødent videre, er et parti i vekst, om noen skulle tvile på det. Det blir moro framover nå også. Vi er motiverte som aldri før.