Det lite riksmålsklingende navnet på geskjeften til tross, Storlien Evensens arbeidsgiver er Digital Innlandet. Men at det er en viss internasjonal schwung over hennes nye arbeidsgiver gjenspeiler den internasjonale trusselen både privatpersoner, små og store bedrifter og det offentlige står overfor hver bidige dag.

– Som klyngeleder skal jeg jobbe sammen med våre partnere får å løse de problemstillingene vi ikke klarer å løse alene. Vi jobber mot en visjon, om at Norge skal bli det landet med høyest nivå av cybersikkerhet i verden, sier Storlien Evensen,

Folkeopplysning nødvendig

På sin nettside skriver Digital Innlandet at ambisjonen er at cybersikkerhetsklyngen blir et nordisk sentrum for utvikling av kompetanse og kommersielle løsninger innen cybersikkerhet før 2030.

En ikke uvesentlig del av arbeidsoppgavene de må fokusere på er den generelle folkeopplysningen, og god opplæring i cybersikkerhet på arbeidsplassen. Altså forklare folk flest hva cybersikkerhet egentlig går ut på.

– Der jobber vi med en idé, om et nasjonalt prosjekt for folkeopplysning, hvor vi bruker næringslivet for å lære arbeidstakere og da befolkningen opp på hva cybersikkerhet er. Spesielt mange eldre er utsatt for svindel, og angrepsmetodene blir mer og mer sofistikerte og vanskelige å avdekke. Foreldregenerasjonen har ikke vokst opp med teknologien på samme måte som yngre mennesker, sier Storlien Evensen, og fortsetter:

– Et enkelt eksempel her er hvor god rutine du har for passord, og da ikke bruke det samme passordet flere steder, samt bruke flere faktorer når du skal logge deg på, som for eksempel biometri eller koder, utdyper hun.

Ny teknologi gir nye farer

Ifølge klyngelederen er det mye godt med ny teknologi, men med den kommer også nye arenaer hvor uærlige mennesker vil utnytte andre.

– Angrepstaktikkene endrer seg fort, og ny teknologi gir nye muligheter, sier hun om svindlere som benytter seg av informasjonsteknologi for å bli rike.

Og de er mange.

– Hvis vi hadde sett på cyberkriminalitet i et globalt perspektiv, og regnet dette alene som en stat – så ville det vært verdens tredje største økonomi etter Kina og USA. Det er vanvittig mange som driver med cyberkriminalitet, sier hun og understreker at metodene stadig blir mer avanserte og utspekulerte.

Les også

Guro (23) er dataingeniøren som vil jobbe med mennesker

For å bekjempe dette ønsker lederen at det skal bli enda sterkere satsing på utdanning av fagpersoner innenfor cybersikkerhet, det er veldig stor etterspørsel etter denne kompetansen.

Noen av næringspartnerne i klynga er Fagskolen Innlandet og NTNU, sammen med Eidsiva, Sopra Steria, Tietoevry og Lindbak IT, for å nevne noen.

– Hvordan skal vi utdanne flere innenfor cybersikkerhet og skaffe flere utdanningsplasser? Der er det viktig med et fortsatt godt samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner som NTNU og Fagskolen Innlandet, og jeg vil trekke fram det særdeles gode samarbeidet mellom Mjøsbyene, sier den tidligere studenten ved både NTNU Gjøvik og Høgskolen i Innlandet.