Gytis Blazevicius flyttet fra Litauen til Nes i 2012, og ble med i Natur og Ungdom under den første skolestreiken i Hamar. Han ble fort aktiv i Hedmarken NU, og i Hamar jobbet Gytis med sykkelveg og InterCity-prosjektet, og i mot nedbygging av Klukhagan. Han arrangerte også Miljøfestivalen Mylder. Nå er Gytis valgt inn til sentralstyret i Natur og Ungdom, Norges største miljøorganisasjon for unge. Der skal han jobbe for en bedre naturforvaltning i Norge, skriver Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, i en pressemelding.

- Nedbygging av natur truer artsmangfold i Norge, og bidrar til klimakrisen. Bit for bit forsvinner strandsoner, fjorder, skog og dyrket mark til fordel for utbygging av veg, hus og industri. Hvor mye breiere skal E6 bli i Åkersvika, hvor mange flere hytter må Sjusjøen tåle? Jeg ønsker en framtid i samspill med naturen, ikke på bekostning av den, sier Gytis Blazevicius.