Det skulle ikke være noen skoleutredning i inneværende periode lovet Ap, og alle som var usikre på om skolen sin skulle få bestå, kunne senke skuldrene. Mange tenkte nok at; endelig skal vi slippe å bruke tid og ressurser på å måtte kjempe for eksistensen for bygdeskolene våre. Nå kan vi fokusere på jobb, fritidsaktiviteter og alt annet som hører småbarnsforeldres hverdagsliv til. Dessverre ble det ikke slik, og nå står både vi politikere -og ikke minst befolkningen - midt oppi et scenario man ble lovet at ikke skulle forekomme. Jeg lurer på hva hver enkelt av de folkevalgte i Ap tenker om nettopp det, å love en ting og i ettertid gjøre noe annet? Når jeg tenker meg om, er det faktisk ikke første gangen de gjør det heller. Først økte eiendomsskatten, selv om man hadde lovet at den ikke skulle gjøre det. Så lovet man basseng på Brøttum, men det gikk som vi alle vet ikke i oppfyllelse. Merkelig nok er det alltid prisen eller generell pengemangel i kommunesektoren som får skylda, det er aldri noe man har skyld i selv. En slik praksis skaper politikerforakt, og det går utover alle oss som sitter i kommunestyret i Ringsaker. Vanlige folk syns ikke det er greit med politikere som prøver å lure seg unna med at de hadde jugekors!

Tilbake til alle som hadde senket skuldrene, og plutselig over natta måtte stille på startstreken i et løp de hadde fått beskjed om at var avlyst. Det går ikke en eneste dag uten at jeg tenker på alle som føler at de ikke blir sett og hørt, tross i utallige timer med hardt arbeid for å få budskapet sitt fram.

For en liten tid tilbake skrev jeg et innlegg i avisene om hvilke muligheter vi som kommune har fremover om vi er på hugget, og du verden for et svar jeg fikk fra leder i Ringsaker Ap. Kort fortalt hadde visst ikke Sp bidratt med noen verdens ting opp mot næringslivet. I tillegg fortalte han at Ringsaker kommune ikke hadde vært i nærheten av der de er i dag. om vi hadde styrt. Når man i tillegg ramser opp hvor gode Ap selv har vært, blir innlegget komplett. Hvorfor står det ikke noe om at underskuddet i kommunen øker for hvert år, eller noe om det neglisjerte vedlikeholdet av skolene i Nordre? Hva med en beklagelse for at man over tid har brukt for mye penger? Når jeg noen dager senere leser at samme leder forventer at alle i Ap stemmer likt under avstemningen i skolesaken, blir jeg bekymret. Torkehagen; det er på tide å komme ned fra hesten å høre på de som bor i Nordre, det er vanlige folk sin tur!