Hadde samme fastlege i tre år, møtte aldri legen, men derimot ni vikarer

En pasient brukte samme fastlege i tre år, men møtte aldri legen. Derimot møtte hun ni vikarer med ulike vurderinger. Dette er en av sakene pasient- og brukerombudet i Innlandet behandlet i fjor.