Håndballen jubler - idrettens smittevern-veileder åpner for felles ball

Furnes-jenta Mia Svele er en dem som kan kaste ball sammen med sine lagvenninner i Storhamar. Til sommeren blir hun proff i danske Nykøbing-Falster.

Furnes-jenta Mia Svele er en dem som kan kaste ball sammen med sine lagvenninner i Storhamar. Til sommeren blir hun proff i danske Nykøbing-Falster. Foto:

Av

Regjeringens ferske veileder for norsk idrett under viruskrisen åpner for bruk av felles ball. Samtidig oppsto det forvirring rundt trening for yngre barn.

DEL

Veilederen som ble presentert mandag, er utarbeidet av et fagutvalg med representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norges idrettsforbund og ulike særforbund.

I veilederen heter det blant annet at samme ball kan brukes av flere utøvere, forutsatt at reglene for god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr.

– Det er veldig godt for norsk håndball at vi nå får lov til å drive med håndball, være sammen og dyrke fellesskapet i praksis litt. I tillegg er det veldig fint at vi får begynne å kaste ball, som er helt sentralt i håndball, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til NTB.

I Norges Idrettsforbund er også gleden stor.

– Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, for eksempel kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier generalsekretær Karen Kvalevåg.

Forvirring

Toppfotballen gikk mandag i gang med treninger der spillerne kan ha kontakt. Umiddelbart etter at veilederen ble presentert mandag, sendte Norges Idrettsforbund ut en pressemelding der det het at barn opp til 4. klassetrinn også kan ha fysisk kontakt i treningssituasjon i tiden som kommer.

Forutsetningen var ifølge NIF at gruppene ikke overstiger 10 personer. Noen timer senere avviste imidlertid Helsedirektoratet den tolkningen overfor VG.

– Det som står i veilederen vi har sendt ut, er at det for de minste skolebarna kan være vanskelig å overholde énmetersregelen, og derfor er det viktig med mindre og faste grupper inntil ti personer, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave.

Han understreker at regelen om én meter også gjelder for de minste, på lik linje resten av breddeidretten og toppidretten. Slik er avsnittet om de yngste barna formulert i veilederen:

«For de minste barna (barnehage/barn i småskole) kan det i praksis være vanskelig å gjennomføre minst 1 meters avstand under ulike fysiske aktiviteter. For å kunne ivareta smittevernet samtidig som barna får utøve disse aktivitetene bør man tilstrebe å ha faste grupper med færre barn slik at antall nærkontakter reduseres. For disse kan man for eksempel ha faste grupper som består av 5–10 personer».

Idretts-spesifikke veiledere

Regelen om minst én meters avstand skal også opprettholdes dersom det er aktuelt med felles transport til eller fra aktiviteter. Samtidig frarådes transportløsninger der mange reiser sammen. Det samme gjelder offentlig transport.

Videre understrekes det at aktiviteter som samler deltakere fra ulike geografiske områder, anbefales avlyst eller utsatt i tiden som kommer.

Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg.

Som følge av at smitterisikoen er større innendørs enn utendørs, anbefales det også at en så stor del av idrettsaktiviteten som mulig holdes utendørs. Her vises det til at hallidrettene kan forsøke å gjennomføre sin oppvarminger under åpen himmel.

De enkelte særforbundene skal i tiden som kommer utarbeide sin egen veileder. Håndballen akter å være raske.

– Den er ferdig i morgen. Det kan jeg love deg. Vi kommer til å sette oss ned med én eneste gang, sier håndballpresident Lio til NTB.

Tak på 20 og 50

Veilederen som ble presentert mandag, bygger i det store og hele på den oppmykingen av smittegrepene rundt idretten som regjeringen offentliggjorde i forrige uke. Store deler av breddeidretten fikk da et umiddelbart grønt lys til å starte en gradvis gjenåpning, og dørene til idrettshallene ble gjenåpnet.

For treninger i barne- og ungdomsidretten er det satt et øvre tak på 20 personer. Det er samtidig mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal.

Idrettsarrangementer kan avvikles med inntil 50 personer til stede, forutsatt at det finnes en ansvarlig arrangør. 15. juni åpnes det for arrangementer med inntil 200 personer.

I samarbeid med Norges idrettsforbund skal helsemyndighetene i tiden som kommer se på erfaringene fra åpningen av toppfotballen og hvordan disse kan brukes i annen toppidrett.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet foreslår at det tas en ny vurdering før sommeren, for å se på en ytterligere normalisering av idrettsaktiviteter, varslet helsedirektør Bjørn Guldvog mandag.

Han understreket samtidig at det enkelte idrettslag i tiden som kommer har ansvar for å lære opp ledere, trenere, foreldre og utøvere i smittevernreglene som gjelder, og at opplæringen skal være gjort før aktivitetene igangsettes.

Fakta om idrettens smittevern-veileder

Her er hovedinnholdet i smittevern-veilederen regjeringen presenterte for norsk idrett mandag:

* Idrettslag og andre kan arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer. Forutsetningene er at dette gjøres i tråd med de anbefalingene og retningslinjene som fremkommer i veilederen.

* Arrangementer på inntil 50 personer er tillatt, forutsatt at smittevernregler overholdes og at det finnes en ansvarlig arrangør.

* Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. For barn opp til 4. klassetrinn anbefales det grupper på fem til ti personer, slik at regelen om avstand enklere kan overholdes.

* Det er åpning for at flere grupper à 20 personer oppholder seg på samme treningsareal.

* Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg.

* Man kan bruke felles ball og felles utstyr i idretter. Det gjelder også når ballen kastes med hendene. Forutsetningen at god hygiene og smitteregler er i fokus og opprettholdes.

* Regelen om minst én meters avstand skal også opprettholdes dersom det er aktuelt med felles transport til og/eller fra aktiviteter. Transportløsninger der mange reiser sammen frarådes. Det samme gjelder bruk av offentlig transport.

* Aktiviteter som samler deltakere fra ulike geografiske områder anbefales avlyst eller utsatt også i tiden som kommer.

* Som følge av at smitterisikoen er større innendørs enn utendørs, anbefales det at en så stor del av idrettsaktiviteten som mulig holdes utendørs. Hallidrettene kan eksempelvis forsøke å gjennomføre sin oppvarminger under åpen himmel.

* Syke personer må holde seg hjemme.

* God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold må overholdes og innføres.

* Det enkelte idrettslag er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med gjeldende regler.

* Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart. Det gjelder både til ledere, trenere, foresatte og utøvere.

* Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet. Ved å øke antallet reduseres smitterisikoen.

* Det enkelte særforbund skal i tiden som kommer utarbeide sin egen veileder. Håndballen akter å være raske.

(©NTB)

Artikkeltags