Aksjonsdagen er 22. oktober 2023, og i Ringsaker er målet å samle inn én million kroner.

– Barn er ikke «IS-barn». Barn er ikke fiendens barn. Barn er barn. Med denne bakgrunnen har årets TV-aksjon alle forutsetninger for å få gjennomslag. At det er barn som hjelper barn, forsterker bare budskapet, sier leder for aksjonskomiteen i Ringsaker, Atle Strand.

Årets TV-aksjon skal hjelpe barn rammet av krig og konflikt i landene Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

TV-aksjonskoordinator Runi Torseter understreker at det er behov for flere bøssebærere.

– I Ringsaker er det FAU ved barneskolene som organiserer innsamlingsaksjonen 22. oktober. Fra klokken 16 vil barn og foreldre være ute med bøsser denne søndagsettermiddagen. Men Ringsaker er en stor kommune, så vi har også behov for flere frivillige bøssebærere. Send BØSSE til 2133 for å melde deg som bøssebærer og bli med oss på årets viktigste søndagstur, sier hun, ifølge en pressemelding fra Ringsaker kommune torsdag.

Du kan også opprette din egen digitale bøsse på spleis.no/tv-aksjonen eller støtte via Ringsaker kommunes digitale bøsse.

TV-aksjonen

TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn over ni milliarder kroner.

Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode. Hvert år jobber til sammen 7 000 frivillige landet over med organiseringen av TV-aksjonen i sin kommune. Målet er at 100 000 bøssebærere skal besøke alle husstander i Norge i løpet av to timer én søndag i oktober.

NRK eier merkevaren TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen.

I 2023 går TV-aksjonen til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt.

Kilde: tvaksjonen.no