Har holdt koken siden 1904: – Det er spesielt å tenke på at bedriften har hatt samme familie som eier i 116 år

Ole Johansen ble arbeidsledig da Moelven Brug i 1904 valgte å legge ned trevarefabrikken på Anderkværn. Ole svarte med å etablere egen fabrikk på Kvisla Bruk. 116 år senere lever O. Johansen Trevarefabrikk i beste velgående – med oldebarnet Truls. T. Johansen som daglig leder og eier.