Da nasjonaldagen gikk av stabelen, marsjerte Moelv skolemusikkorps i front i 17. mai-toget i byen. Akkurat slik det skal være. Men gitt at det var flere uniformerte musikanter som for lengst er ferdige med bekymringer om nynorskeksamen, er det mye som tyder på at rekrutteringen er i motbakke.

Flere kommenterte til Ringsaker Blads fotograf at årets 17. mai tog i Moelv var det stilleste på lenge. Fordi det ble stille etter at korpset hadde passert og mangelen på Sousa-toner og trommemarsj ble bemerket.

– Vi har vel flere veteranbiler enn korpstrompetister i Ringsaker, så det er et rekrutteringsproblem, sier Bjørn Ottar Torp, leder i Moelv skolemusikkorps om situasjonen.

Forstår bekymringen

Ifølge Torp er det høy kvalitet på korpsene som er i kommunen, og han viser til at det blant annet konkurreres på elitenivå. Dette gjør seg dog lite gjeldende på nasjonaldagen, hvor det tradisjonelt skal være skolekorps som blåser velkjente toner det kan marsjeres til.

– Jeg forstår bekymringen hos folk med tanke på det lange 17. mai-toget i Moelv. Når det blir så strukket ut, blir det tydelig hvor få musikanter det er, sier han.

Totalt hadde skolemusikken 12 musikanter i gatene på nasjonaldagen. Av disse er flere i slekt, og dermed kommer Torp inn på hovedproblematikken.

– Jeg leser stadig om at korpsbevegelsen har dårlig rykte på grunn av mange dugnader, men vi kan ikke skylde på penger. Det vi trenger er ildsjeler. Og aller helst bør foreldregruppa i et korps selv ha korpsbakgrunn, sier Torp.

Rekruttering stoppet av Covid

Skolemusikken vil ha inntak av nye rekrutter før sommerferien, og Torp legger ikke skjul på at han håper det vil komme et godt tilsig av spillelystne småfolk.

– Rekrutteringen har gått opp og ned i flere år, og det gjelder korpsbevegelsen i sin helhet. For oss vil jeg si at korpsbevegelsen i Ringsaker fungerer godt, bortsett fra på 17. mai. Rekrutteringen var på veg opp før koronapandemien. Det ble stillstand i løpet av den, og nå må vi bygge opp igjen, sier Torp.

Samtidig er han klar på at korps er mer enn taktfaste toner på nasjonaldagen.

– 17. mai skal ikke styre alt. Vi er opptatt av å ha et godt korpstilbud med god kvalitet hele året, sier Torp om situasjonen.

Foreldre må på banen

Leder Knut Erling Røhnebæk i Ringsaker skolekorps stiller seg bak vurderingene til Torp. Det poengteres at korpsbevegelsen er sosialt både for utøvere og foreldre, men Røhnebæk etterlyser høyere entusiasme hos korpsforeldrene.

– Vi er avhengige av foreldre som er med som støttespillere. I sport står foreldrene på sidelinja og heier, mens foreldrene kan være vanskeligere å få med til korps, sier han.

Fellesskap

I tillegg er det gjenbruken av musikanter som har en positiv effekt på bevegelsen som helhet. Aspiranter kommer til hovedkorps, blir instruktører og blir senere med i voksenkorps, for så å få egne unger som en dag sitter på notekurs og en maidag debuterer som nasjonaldagsmusikant.

I likhet med Torp sier han at det ikke nødvendigvis er pengene det står på.

– Utfordringen er ikke der. Vi får inn penger vi, hvis vi først får inn folk å bruke dem på, sier han, og hinter om at Ringsaker skolekorps har inntak etter sommerferien.