(GD): Det er ingen endelig konklusjon rundt årsaken til brukollapsen på Tretten Havarikommisjonene presenterer tirsdag.

Havarikommisjonen gir imidlertid en oppdatering på utviklingen i de tekniske undersøkelsene etter brukollapsen. Undersøkelsen til Havarikommisjonen vil søke å finne årsaken til hvordan og hvorfor Tretten bru kollapset.

To tredjedeler av brua ligger fremdeles under vann. Det vil trolig ta fire til seks uker før alle deler er sikret. Undersøkelsene er fortsatt i en tidlig fase.

Har undersøkt bolter, men ikke observert tegn til utmatting

Faggruppen har visuelt inspisert bildedokumentasjon fra brua, samt de sikrede delene av brua fra vestsiden av Gudbrandsdalslågen. Havarikommisjonen har hentet ut flere bolter, som SINTEF har undersøkt.

Havarikommisjonen opplyser at SINTEF til nå har mottatt og undersøkt 21 halve bolter som ble benyttet mellom fagverk og tverrbærere på Tretten bru.

Det dreier seg om M24 bolter av kvalitet 8.8 og M27 bolter av kvalitet 10.9.

I SINTEF sin rapport om etter undersøkelsen av boltene på Tretten bru har det fremkommet at samtlige mottatte M24 bolter (14 halvdeler av 48 mulige) har et skjærbrudd 90 grader på lengdeaksen, og har trolig blitt klippet over av relativ bevegelse i planet mellom tverrbæreren og knuten i fagverket som de bant sammen.

«Samtlige M27 bolter har brudd forårsaket av strekk/bøy-bevegelse i boltenes lengdeakse. Videre er det ikke observert tegn til utmatting eller tidligere skader på de mottatte boltene, og bruddene viser duktil oppførsel for begge bolteklasser », står det i rapporten.

SINTEF mener at det samlet sett indikerer at de mottatte boltene har gått til brudd som følge av overbelastning da brua kollapset.

«Det kan på dette tidspunktet i undersøkelsen ikke utelukkes at andre bolter enn de som er undersøkt kan ha vært gjenstand for utmatting eller feil som har utviklet seg over tid», fastslår SINTEF.

Rusttregt stål

SINTEF har også utarbeidet et notat om rusttregt stål på Tretten bru. Ut fra delene som har vært tilgjengelig for inspeksjon, viser undersøkelsene at det ikke ser ut til at stålet har hatt mer rust enn forventet.

Fortsatt ligger halve brua i elva.

«Det er så langt ikke funnet tegn til avskallende korrosjonsprodukter eller økt korrosjonshastighet på de inspiserte delene. Det kan på dette tidspunktet i undersøkelsen ikke utelukkes økt korrosjonshastighet på de gjenværendedelene av Tretten bru som fortsatt ligger i elva», står det i notatet.

Havarikommisjonen har igangsatt modelleringer og beregninger av bruas konstruksjon.

«Det er for tidlig å gjengi foreløpige resultater fra dette arbeidet som enda ikke er ferdigstilt», melder Havarikommisjonen.