Hedmark og Oppland vil gi en sterkere nærhet mellom politikere og befolkningen enn det vi opplever i Innlandet. For samferdsel vil det bety en bedre oversikt over de lokale behovene og en mer forståelig prioriteringsdebatt, og større aksept for de valgene som tas.

Vi har et betydelig behov for en sterkere satsning på vedlikehold av vegene våre. Dette er mer vesentlig enn å planlegge, finansiere og bygge nye veger. En mer oversiktlig fylkesstruktur vil sikre dette. Innlandet er, som kjent, 20 % større i areal enn det Danmark er.

Med Oppland og Hedmark vil det være enklere å etablere faglige gode og gjensidige samarbeidsrelasjoner med våre naboer, så vel regionalt som nasjonalt og internasjonalt. Vegene stopper ikke ved fylkesgrensa.

Ambisjoner om gode løsninger for fylkesvegene blir ikke mindre ved en oppløsning. Min påstand blir at kampen for flere meter gode fylkesveger og ikke minst bruer, vil være enklere som Hedmark og Oppland enn Innlandet.

Bruk stemmeretten din!