Gå til sidens hovedinnhold

Hei rådmann og ordfører i Ringsaker!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Hvordan er forsvarligheten i tjenestene for personer med utviklingshemmede i nettopp din kommune? Har dere nok vernepleiere - selve hovednøkkelen for at personer med utviklingshemming skal få tjenestene de trenger?


NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemmede) og FO ga 18. juni ut en rapport, «Ingen tid å miste», som viser svært nedslående tall når det gjelder kompetansenivået i tjenestene for mennesker med utviklingshemning i norske kommuner. I etterkant av Helsetilsynets undersøkelse av tjenestene til personer med utviklingshemming i 2016 var konklusjonen at “forholdene kunne ikke vært verre”. Dagens rapport viser at kompetansesituasjonen kun har hatt en svak fremgang.

FO og NAKUs rapport viser at kun 10,7 prosent av de ansatte i disse tjenestene har vernepleierutdanning og at 33,2 prosent ikke har formell helse- og sosialfaglig utdanning.

Dette er dessverre gammelt nytt – en rekke utredninger og tilsyn har gjennom mange tiår pekt på at kompetansenivået er alt for lavt. Siden 1983, altså i en periode på hele 37 år, er det en økning på kun 2 % flere vernepleiere i tjenesten. I alle andre sektorer er kompetansebehovet og nivået økt betraktelig. Hvorfor skjer ikke det i arbeidet med personer med utviklingshemning?
Hovedargumentet for å ansette vernepleiere er å gi personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre. NAKU-leder og professor Karl Elling Ellingsen mener vernepleierne har den faglige kompetansen som trengs for å lykkes i det arbeidet. Han peker også på at utdanningen er forskningsbasert og praksisnær, samtidig som den tar inn over seg brukernes rettigheter, etikk og retten til selvbestemmelse.

Høyere andel ansatte med vernepleierutdanning er en forutsetning for faglig forsvarlige tjenester, sier Ellingsen. Det er urovekkende at det totalt mangler Norge mer enn 20 000 vernepleiere i tjenester til personer med utviklingshemming.

FO Innlandet mener det er skremmende dårlig at kun én av ti ansatte i tjenestene har vernepleierutdanning.

FO har satt som mål at minst 70 prosent av de ansatte skal ha profesjonsfaglig bakgrunn på bachelornivå eller høyere nettopp fordi dette området krever spesialisert kunnskap. Målet er ambisiøst, men med fraværet av kompetanseutvikling gjennom så mange år er det nødvendig med målrettet handling. Eksempelvis mener FO at vi må ha en tiårsplan for en kraftig økning av utdanningskapasiteten.
Vi vil også minne om de kompetansekrav som stilles i Helse- og omsorgslovens § 9-9, der Fylkesmannen etter vår mening er alt for raus med å gi dispensasjon fra utdanningskrav ved utøvelse av tvang og makt

Kommunene kan vanskelig gjøre noe med utdanningskapasiteten, men FO etterlyser likevel større ambisjoner. Vi utfordrer kommunene til å vurdere og igangsette kraftfulle incentiver for å rekruttere vernepleiere og øvrige med høgskolebakgrunn. Det er ikke godt nok å søke etter vernepleiere, og deretter si at «vi ikke fikk søkere». Kan kommunen tilby et faglig kompetent nettverk med kolleger? Kan kommunen tilby konkurransedyktig lønn? Hva med relevante kurs og videreutdanninger? Mange vernepleiere er ganske så alene som profesjonsutøvere, noe som i seg selv er lite stimulerende og raskt kan føre til at de søker seg til andre sektorer.
Det finnes dyktige arbeidstakere i kommunen som ikke har formell kompetanse. Disse må gis et strukturert tilbud slik at formalisert utdanning kan finne sted. Og igjen må vernepleierprofesjonen nevnes – dette er en spisset kompetanse for nettopp å jobbe med personer med utviklingshemning.

FO jobber nasjonalt med en lovmessig bemanningsnorm. Men hva med kommunal satsning? FO Innlandet ser fram til at kommunene pålegger seg selv en bemanningsnorm - ikke minst siden det er, og har vært, på et særdeles lavt nivå.
Kan Ringsaker bli Innlandets kompetansefyrtårn i disse tjenestene?