Gå til sidens hovedinnhold

Hele sju søskenpar i Hedmark trenger fosterhjem nå

Mange søsken venter på fosterhjem. I tidligere Hedmark fylke er det nå hele sju søskenpar som trenger fosterhjem. Så mange søskenpar kan de ikke huske at de har jobbet for tidligere, skriver Fosterhjemstjenesten i Hedmark i en pressemelding.

Hjertesukket kommer fra leder i Fosterhjemstjenesten Hedmark, Grethe Egeberg, og refererer til novellen om den rike enka som i sin tid tok til seg en ungeflokk på sju. Behovet for fosterhjem er konstant, men akkurat nå er det behovet for fosterhjem til søsken som er mest akutt. Hele sju søskenpar i tidligere Hedmark fylke trenger fosterfamilie nå, og noen av dem trenger det raskt.

– Vi jobber med konkrete løsninger for mange av barna, men trenger flere alternativ, forteller Egeberg.

Det er et uttalt mål at brorparten av barn som må flytte i fosterhjem, skal flytte til noen de kjenner fra før av, altså slekt og nære nettverk. Fosterhjemstjenesten og de kommunale barnevernstjenestene jobber i mange tilfeller tett med familie og kjente for å finne ut om det er noen der som har mulighet til å ha barna boende hos seg.

– Likevel er det situasjoner der vi ikke får oversikt over barnas nettverk, derfor trenger vi at alle som kan tenke seg å vite mer om hva fosterhjemsarbeid handler om, om å ta kontakt. Kanskje du vet om noen barn i ditt nettverk som får behov for et nytt hjem for en periode? sier Egeberg.

Mange søsken trenger nytt hjem

Egeberg ser ingen konkret og felles årsak til at det for tiden er mange søsken som trenger et nytt hjem for en kortere eller lengre periode.

– Vi er vant med store variasjoner i hvilke barn vi jobber med løsninger for, men dette er oppsiktsvekkende for oss, sier Egeberg.

– Det oppleves nok som en større oppgave å ta til seg to barn enn ett, men samtidig kan det være mange fordeler. Når søsken bor sammen har de med seg en trygghet inn i fosterhjemmet. De har med seg et søsken som kjenner dem og som ofte er en god støtte. Flere av søsknene er gode lekekamerater også, så det er godt for alle, sier hun.

Passer dere til fosterhjemsarbeid?

Egeberg forteller at familier som melder interesse blir godt ivaretatt. Fosterhjemstjenesten tilbyr digitale informasjonsmøter, eller individuelle informasjonssamtaler. Om man er interessert i å gå videre, tilbys man å gå videre på fosterhjemsforberedende kurs. Et slik kurs vil gi mulighet til å reflektere over egen oppvekst, egen oppdragerstil, styrker og svakheter som omsorgspersoner. Etter kurset vurderer kursdeltakerne og kurslederne sammen om fosterhjemsarbeid er noe man passer til.

– Vi er veldig opptatte av matching, forteller Egeberg.

– At familiene virkelig passer til barna, og at barna har en ballast som familien er kompetent til å håndtere. Fosterhjemstjenesten har flere familier i «banken» sin, men det er ikke alle familier som passer til de barna som trenger hjem nå. Noen fosterfamilier passer best til ungdom. Andre passer til små barn. Andre igjen bor for langt unna, eller har et annet verdisyn enn barnas biologiske foreldre godtar. Kort fortalt – fosterhjemstjenesten trenger flere familier i «banken» sin. Og særlig familier som kan tenke seg til å ta imot søsken akkurat nå, sier hun.

Fakta om Fosterhjemstjenesten

Fosterhjemstjenesten rekrutterer ordinære kommunale fosterhjem, beredskapshjem og familiehjem.

Hvert år trenger ca. 90 barn og unge i tidligere Hedmark et godt og trygt hjem.

Fosterforeldre selv sier det er «tøft, men verdt det».

Alle fosterhjem får generell opplæring – både i grupper og individuelt.

Stort fokus på å finne familier i barnets slekt og nære nettverk.

Neste informasjonsmøte er digitalt, og går av stabelen 17. mars.

Neste fosterhjemsforberedende kurs starter 28. mai i Hamar.