Har startet underskriftskampanjer for å bevare Sundheimen og legesenter: – Et voldsomt engasjement

Befolkningen på Nes håper underskriftskampanje kan få politikerne til å snu og redde Sundheimen fra nedleggelse. Nå samler de også underskrifter for å redde Tingnes legesenter.