Fylkesmannen ber kommunen om opplysninger og er spesielt interessert i situasjonen ved Tingnes legesenter

Fylkesmannen i Innlandet anmoder Ringsaker kommune om opplysninger om fastlegesituasjonen i kommunen, og er spesielt interessert i situasjonen ved Tingnes legesenter.