Leger på Tingnes åpner dørene for pasientene på kveldstid

Med gammelt bygg begynte Nes Helsesenter å se etter nye lokaler. Nå får de penger til utbygging, og starter med kveldsåpen klinikk.