Advarte mot regionkamp om hvor en luftambulansebase i Innlandet skal ligge

Sjeflegen i Norsk Luftambulanse hadde to oppfordringer med seg til Innlandet: Kom raskt i gang med å utrede hvor en framtidig base skal ligge, og tenk på pasientene i stedet for lokalpolitiske hensyn.