Luftambulanse: – Fortsatt en svart flekk på kartet

Det er politisk utålmodighet med tanke på luftambulanse i Innlandet.