Åpnet for fritt behandlingsvalg innen rus og psykiatri

Ønsker velkommen: Morten Engebakken ved Fredheim mener den nye ordningen som gir pasienter innen rus og psykiatri fritt behandlingsvalg både vil kunne hjelpe pasienter og behandlingssteder en ekstra sikkerhet. Foto: Arkiv

Ønsker velkommen: Morten Engebakken ved Fredheim mener den nye ordningen som gir pasienter innen rus og psykiatri fritt behandlingsvalg både vil kunne hjelpe pasienter og behandlingssteder en ekstra sikkerhet. Foto: Arkiv

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Når regjeringen nå åpner for fritt behandlingsvalg er det en ekstra sikkerhet for lokale behandlingssentre.

DEL

Med fritt behandlingsvalg er det klare målet at alle med behov skal få behandling så raskt som mulig.

– De som står i kø for behandling skal nå fritt kunne velge behandling uavhengig om det er offentlig eller private som står bak tilbudet. Det vil utnytte ledig kapasitet og gi tilbud til de som har behov. Jeg synes det var artig å være med å stemme fram denne saken i Stortinget. Ekstra bra at dette med fritt behandlingsvalg først nå rettes mot rus og psykiatri. Det er ofte de som sitter nederst ved det helsepolitiske bordet, sier Høyres Rangdi Krogstad fra Ring som er vara for partiet på tinget.

- Bra tiltak

Styrer på stiftelsen Fredheim er positiv til endringen.

– Alle tiltak som retter seg mot å gi raskere hjelp til pasienter som har behov for det er selvsagt bra.

Men for Fredheim er ikke dette aktuell problemstilling.

– Vi har avtale med Helse Sør-Øst om levering av 27 plasser og vi har avtale med Oslo kommune om 20 plasser. Da er det så å si fullt her. For oss er det ikke ledig kapasitet å gi til dem som måtte ha behov.

Må være kompetente tilbud

Men Engebakken ser at det på sikt kan være aktuelt.

– Vi må blant annet i forhandlinger med Oslo kommune om eventuelt nytt anbud fra neste år. Om vi eller andre skulle miste en slik avtale så vil dette selvsagt være aktuelt. Akkurat nå har vi altså ventelister, men kan ha kapasitet til å ta imot enkeltplasser.

Det samme er stort sett tilfelle med Veslelien og Tyrili som også gir behandlingsplasser innen rus.

– Det som blir viktig er at det hele tiden er kompetente institusjoner som kan følge opp denne nye ordningen med fritt behandlingsvalg, sier Morten Engebakken på Fredheim på Nes.

Artikkeltags