- Vegen mellom Ringsakervegen og Neskrysset skal breddeutvides. Samtidig skal det lages en ny rundkjøring i Ringsakervegen, i forbindelse med det nye krysset i Ringsakervegen/Skansenvegen.

Det forteller Svein Caspersen, kommunikasjonsrådgiver i Veidekke.

Han legger til at arbeidet vil ta cirka to måneder. Vegen mellom Ringsakervegen og Neskrysset blir naturlig nok stengt i hele byggeperioden. Men det blir fortsatt mulig å kjøre inn i Neskrysset fra omkjøringsvegen, som starter ved Esso-stasjonen i Brumunddal.

– Vil Ringsakervegen blir stengt i forbindelse med etablering av ny rundkjøring, Caspersen?

– Nei, det er ikke meningen. Planen er at Ringsakervegen skal være åpen i hele byggeperioden. Det er også det vi har fått godkjent av Statens vegvesen.

– Hva med eksisterende rundkjøring i Neskysset. Skal den bestå?

– Rundkjøringen er jo en del av fylkesveg 212-systemet, og den skal være der. Rundkjøringen ble bygd for to år siden, svarer Caspersen.

Arbeidet med den nye rundkjøringen og breddeutvidelsen mellom Ringsakervegen og Neskrysset startet mandag denne uken.

– Men arbeidet med det mye krysset har pågått en god stund allerede. Det gjelder blant annet arbeidet med den nye Skansenvegen og tilhørende kulvert, opplyser Caspersen til Ringsaker Blad.