Gå til sidens hovedinnhold

Her er det skoleundervisning hver dag tross rødt nivå

Rektor Line Osmo ved BRUSK forteller om et omfattende system og logistikk for å opprettholde en så normal skolehverdag som mulig på rødt nivå.

Over hele landet er det innført rødt nivå på ungdomsskoler og videregående skoler på grunn av koronapandemien. Rødt nivå innebærer blant annet én meter avstand mellom hver elev, oppdeling i kohorter, forsterket renhold og å få en krevende bemanningskabal til å gå opp.

Rektor Osmo forklarer dette i en pressemelding fra Ringsaker kommune torsdag ettermiddag.

– Det er svært mange faktorer å ta hensyn til, men vi har klart å opprettholde undervisning ved skolen hver eneste dag, og det er vi veldig fornøyde med, sier hun.

- Viktig å være på skolen

– Vi har vurdert det dit at det er svært viktig at elevene er på skolen hver dag, og at vi i størst mulig grad klarer å opprettholde faste rutiner og en så godt som normal hverdag. Folk trenger folk. Det er noe med det å komme til skolen og møte andre, mange har behov for det, påpeker Line Osmo.

For å innfri kravet om én meter avstand mellom alle elever, er klassene delt opp i ulike kohorter spredt utover mange klasserom. Vanligvis er det 15 klasser ved skolen, nå har de 23.

– Det er cirka 16-20 elever i hvert klasserom. Det er kun én av klassene som ikke er oppdelt, og det er fordi de bruker gymsalen som klasserom, og har god nok plass der til å holde en meter avstand, sier Osmo.

– Kohortene har friminutt på ulike tidspunkt slik at ikke elever på tvers av kohorter er sammen. Uteområdet er i tillegg delt inn i soner, slik at elevene kun er sammen med kohorten sin i friminuttet, forklarer Osmo.

I tillegg er alle kohortene tildelt ulike innganger, og også ulike doer. Slik holder skolen oversikt over hvilke elever som benytter de ulike rommene.

– Dette er en kjempefordel i forhold til smittesporing. Hadde vi ikke hatt et slikt system måtte vi ha sendt hele skolen i karantene ved smitte. Vi har jo hatt flere smittetilfeller her på gult nivå, og da har vi kun tatt ut den kohorten eleven har gått i. Vi har ikke hatt erfaring med videre smitte ved BRUSK, sier Osmo.

- Elevene takler det bra

– Jeg synes elevene har taklet rødt nivå kjempefint. Men jeg tror nok det er utfordrende for dem. Det er klart at ungdommene ønsker å være sammen med kompiser som de er med på fritiden på skolen, og det kan nok høres ulogisk ut å ikke få lov til det. Men vi forklarer dem at dette handler om smittesporing, og at vi i stedet for å måtte sende fem klasser i karantene ved smitte, kan sende én klasse i stedet. Nå som vi har hatt smitte her, har de fått en bedre forståelse for dette og sett at det er en grunn for det.

Aksel Røhr og Aleksandra Klesinska går i klasse 8B ved BRUSK. De forteller om en uvant skolehverdag, men at alle gjør så godt de kan.

– Det helt ok å være på skolen, men det er dumt at vi må holde avstand og ikke får sitte ved siden av hverandre. Da får vi ikke samarbeidet slik vi gjorde før, sier Røhr.

– Den største forskjellen er at vi ikke er i klasserommet, og at vi hele tiden må huske å holde avstand. Det er lett å glemme seg bort, men vi prøver å hele tiden ha minst en meter mellom oss, sier Klesinska.

Vasker egne pulter

Rektor Osmo forteller om et forsterket renhold ved hele skolen. Elevene selv er også med på å bidra med sitt.

– Både gult og rødt nivå har forsterket renhold. Elevene vasker seg på hendene når de kommer til skolen, før de skal spise og før de går hjem. I tillegg vasker de sine egne pulter før de skal spise og før de går hjem. Elevene sitter ved samme pult hele tiden, påpeker hun.

– Bemanningsmessig kan det være utfordrende å få kabalen til å gå opp, men jeg må si at lærerne har vært både kreative og fleksible. De har en utrolig evne til å snu seg rundt og endre planer, og jeg er svært glad for det gode samarbeidet innad i BRUSK og med kommune og kommuneoverlege, avslutter Osmo.