Fristen for å levere listeforslag til stortingsvalget 2021 gikk ut 31. mars klokka 12. Det er fylkesvalgstyret i Innlandet fylkeskommune, som innen 1. juni skal godkjenne listeforslagene basert på om de oppfyller kravene i valgloven.

Hedmark og Oppland er to ulike valgdistrikt ved årets stortingsvalg. Både i Hedmark og Oppland kom det inn 19 listeforslag.

Blant listeforslagene i Hedmark er det fire nykommere. Det er Redd Naturen, Partiet Sentrum, Industri- og næringspartiet og Folkeaksjonen Nei til flere bompenger.

Her er oversikten over listeforslagene (med toppkandidaten i parentes):

Alliansen (Tore Vegard Myhren)

Arbeiderpartiet (Anette Trettebergstuen)

Demokratene (Per E. Tøraasen)

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (Snorre Risling Næss)

Fremskrittspartiet (Tor André Johnsen)

Helsepartiet (Hege Nordahl)

Høyre (Anna Irene Molberg)

Industri- og Næringspartiet (Owe Ingemann Waltherzøe)

Kristelig folkeparti (Charlotte Veland Hoven)

Liberalistene (Arnt Rune Flekstad)

Miljøpartiet De Grønne (Jon Lurås)

Partiet De Kristne (Roy Magne Kanestrøm)

Partiet Sentrum (Cecilie Fjelltun)

Pensjonistpartiet (Lene Kristine Eikeland)

Redd Naturen (Petter Johan Holth)

Rødt (Svein Birger Ørsnes)

Senterpartiet (Trygve Magnus Slagsvold Vedum)

Sosialistisk Venstreparti (Karin Andersen)

Venstre (Stig Vaagan)