Her får Marit (90) vaksine hos fastlegen

Ringsaker kommune samarbeider med fastlegene om å få vaksinert personer i risikogruppene.