Under trafikkmeldingene kan du se direktebilder fra trafikken.