I disse dager sendes det ut valgkort, og alle norske statsborgere kan forhåndsstemme i alle landets kommuner fra tirsdag 10.august, til og med fredag 10. september.

I Ringsaker kan man forhåndsstemme enten i bibliotekets lokaler i Brumunddal eller i 2. etasje på Herredshuset i Moelv, skriver kommunen i en pressemelding.

– Vi oppfordrer til å utnytte hele åpningstiden hvis en skal forhåndsstemme, slik at vi kan unngå kø i lokalet. Erfaringsmessig er det flest som stemmer ved lunsjtider og rett etter arbeidstid. Det kan derfor være lurt å unngå disse tidspunktene hvis man har mulighet, påpeker Astrid Finneid, valgansvarlig i Ringsaker kommune.

Det skal også avholdes forhåndsstemmegivning ved flere institusjoner. Tidspunkt vil bli annonsert på den enkelte institusjon og blir kunngjort i lokalavisene lørdag 7. august.

Hvis en er syk eller ufør, kan en søke om å forhåndsstemme der en oppholder seg. Søknaden må være hos valgstyret innen klokken 10 den 10. september.

Smittevern

Det er viktig at alle følger smittevernregler og råd som gjelder til enhver tid. Alle må huske å holde avstand og ha god håndhygiene når en skal stemme. En kan ikke dra til stemmelokalet hvis en er syk, i karantene/isolasjon eller venter på testsvar (covid-19).

– Velgere som er syke på grunn av covid-19, i isolasjon eller karantene på valgdagene skal også gis mulighet til å få stemme. Vi vil komme med mer informasjon om hvordan en skal forholde seg hvis en blir syk (isolasjon) eller kommer i karantene på valgdagen, sier Finneid.

Valgkort digitalt

Valgkortet sendes i år digitalt til digital postkasse eller Altinn. Alle som er registrert der får en SMS når valgkortet er tilgjengelig. Velgere som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, får valgkortet tilsendt i posten.

Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at en har stemmerett. I tillegg vil en finne nyttig informasjon om valget på valgkortet. Digitale valgkort kan brukes direkte på mobiletelefonen, og trenger ikke printes ut. Det er heller ikke nødvendig å vise valgkortet når en skal stemme, men det gjør selve stemmegivningen enklere og raskere. I tillegg til valgkort, må alle må ha med seg gyldig legitimasjon med bilde.

Sametingsvalget avholdes samtidig som stortingsvalget. Dersom en er manntallsført i Sametingets valgmanntall i Ringsaker kommune, kan en bare avgi stemme på forhånd. Du kan stemme i hele perioden for forhåndsvalget. Alle tilknyttet samemanntallet skal ha fått egen skriftlig informasjon om dette.