(GD): Sykehuset på Lillehammer har hevet beredskapsnivået til grønt, som følge av stor pågang av pasienter og kapasitetsutfordringer, skriver Sykehuset Innlandet i en pressemelding.

Nye pasienter fra Ringsaker nord blir lagt inn ved sykehuset på Gjøvik som følge av det nye beredskapsnivået. Pasienter fra Nord-Gudbrandsdal vil bli lagt inn på Tynset.

Videre meldes det om at det vil være dialog med alle sykehusene i Innlandet for å utnytte ledig kapasitet på best mulig måte.

– Vi har valgt å heve beredskapsnivået, da det de siste dagene har vært flere forhold som har gjort driften krevende. I tillegg til stor pågang av pasienter har vi ett stort antall utskrivningsklare pasienter som venter på et kommunalt helsetilbud. Den ene medisinske sengeposten har også vært stengt for nye pasienter siden lørdag 27. mai som følge av smittsom omgangssyke (norovirus), sier divisjonsdirektør Kari Mette Vika.

Grønn beredskap innebærer en situasjon som ikke kan håndteres innenfor ordinær drift. Det etableres beredskapsledelse om følger situasjonen fortløpende, og enkelte funksjoner kan forsterkes.

Lørdag meldte Sykehuset Innlandet om at det var påvist utbrudd av smittsom omgangssyke (norovirus) ved en medisinsk sengepost ved sykehuset på Lillehammer.

Det ble innført besøksforbud ved den aktuelle avdelingen. Sengeposten ble også stengt for inntak av nye pasienter.

– Det er per nå påvist norovirus hos noen enkeltpasienter. Disse er isolert og situasjonen er under kontroll. Vi har gode rutiner for å begrense smittespredning og ivaretar alle pasienter på best mulig måte når slike situasjoner oppstår, sa pressevakt i Sykehuset Innlandet, Line Fuglehaug.

For å begrense risiko for ytterligere smitte inn på sykehuset oppfordres alle til å unngå besøk på sykehuset ved symptomer på ulike virussykdommer. Alle besøkende oppfordres også til å utvise ekstra oppmerksomhet med tanke på smittevern.