Hildwin får realisert drømmen om bygging av tursti og strand på historisk område: – Det blir fantastisk

Hildwin Scheffer er svært fornøyd med at kommunen har godkjent prosjektet han har drømt om å realisere i lang tid.