Industrihistorie i faresonen

Riving eller bevaring: Det gamle Hymas-bygget i sentrum, som i dag rommer kommunens A/O-senter, er i spill når det nå utarbeides ny regulering av kvartalet Nygata/Øverbakkvegen.

Riving eller bevaring: Det gamle Hymas-bygget i sentrum, som i dag rommer kommunens A/O-senter, er i spill når det nå utarbeides ny regulering av kvartalet Nygata/Øverbakkvegen.

Artikkelen er over 1 år gammel

Når arbeidet med å regulere kvartalet Øverbakkvegen-Nygata i Brumunddal nå har kommet i gang, står gammel industrihistorie i fare. Dette har fått Fortidsminneforeningen til å reagere skarpt.

DEL

Ringsaker kommune har solgt eiendommen til Høyen Eiendom og Ø.M. Fjeld, og arbeidet med å endre sentrumsplanen for Brumunddal har nå startet. Målet er å legge til rette for boligbygging i hele kvartalet, også med rom for forretningsvirksomhet.

Alle bygningene i kvartalet, samt Gamlegata og Bakkens veg er i dag regulert som hensynssone. Men i oppstartsnotatet fra planavdelingen åpnes det for å vurdere vernet av hele Hymas-bebyggelsen og bebyggelsen i Gamlegata 20 på nytt. Det samme blir gjentatt i oppstartsmøtet mellom kommunen og grunneierne i kvartalet.

Viktig historie

Det gamle Hymas-bygget er en viktig del av Brumunddals historie, mener Fortidsminneforeningen.

– Nygata 13 forteller 100 års industrihistorie i Brumunddal, og er i tillegg et verdifullt stykke industriarkitektur. Det er bygninger som dette som gjør Brumunddal ulik Jessheim og Nittedal eller andre rasktvoksende stasjonsbyer på Østlandet, framholder de.

– Hymas-bygget gir byen identitet og en historisk forankring, heter det.

Fortidsminneforeningen antyder at rådmannen har gitt de nye eierne av kvartalet et løfte om at det i utgangspunktet vernede bygget kan rives.

– Hva foregår bak lukkede dører i Ringsakers kommunehus? spør de.

Planprosess avgjør

Men plansjef Anne Gunn Kittelsrud slår i et svar til foreningen fast at ingen ting er avgjort når det gjelder eventuell riving.

– Planprosessen må avklare graden av bevaring, svarer hun, men legger til at det er aktuelt å gjøre en ny vurdering av den tidligere Hymas-bebyggelsen og bebyggelsen i Gamlegata 20.

Artikkeltags