Skipsvraket «Wega» har ligget på Mjøsas bunn i 100 år

Wega fraktet varer som sprit og poteter for over 100 år siden. Nå ligger den på fem meters dyp ved Minnevika.