14 høgskolesjefer med millionlønn – tillitsvalgte er bekymret over lønnsnivået

Høgskolen i Innlandet har 14 sjefer med lønn på over en million kroner. De tillitsvalgte forsøkte å stoppe lønnsveksten i fjor, men ble ikke hørt.