Høgskolen kjører på for universitet – bruker 70 millioner av egenkapitalen

DET ER NÅ DET GJELDER: – Det er nå det gjelder hvis Høgskolen i Innlandet skal bli universitet, fastslår rektor Kathrine Skretting. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

DET ER NÅ DET GJELDER: – Det er nå det gjelder hvis Høgskolen i Innlandet skal bli universitet, fastslår rektor Kathrine Skretting. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Artikkelen er over 2 år gammel

Høgskolen i Innlandet (HINN) satser alt på å nå målet om universitetsstatus og budsjetterer med et underskudd på 70 millioner kroner i 2018. Pengene tas fra oppspart egenkapital.

DEL

(Østlendingen) – Universitetsarbeidet må gjøres nå, sier rektor Kathrine Skretting til Østlendingen.

Det tok ikke høgskolestyret mange minuttene å vedta budsjettet med det store merforbruket. Alle er enige med rektor Skretting i at det er nå det gjelder, at aktiviteten ikke bør reduseres når målet er å sende søknaden om universitetsakkreditering innen utgangen av 2018.

Høyt tempo inn i 2018

I forrige uke fikk HINN en gedigen gave fra Sparebankstiftelsen Hedmark på hele 42,3 millioner kroner, som skal gå til universitetsarbeidet. Styret uttrykte stor glede over denne gaven, og svarte med å vedta budsjettet der det brukes 70 millioner kroner av egenkapitalen med universitetsstatus for øye. Den statlige bevilgningen til Høgskolen i Innlandet i 2018 er vel en milliard kroner.

– Vi går inn i 2018 med et høyt tempo, som må justeres etter hvert. På sikt må vi finne en drift som er bærekraftig, understreker rektor Kathrine Skretting.

Bruken av 70 millioner kroner i egenkapital begrunnes i budsjettframlegget, der det vises til at høgskolen har et høyt ambisjonsnivå, og at det jobbes målbevisst for å sende søknad om universitetsakkreditering i slutten av 2018.

Krevende balansegang

– Samtidig skal studenter, arbeids- og samfunnsliv og alle ansatte kunne jobbe videre med sin utvikling. Dette er en krevende balansegang midt i en fusjonsprosess, som i seg selv legger beslag på ressurser og kapasitet. Det er derfor også i 2018 nødvendig å bruke av oppspart kapital for å nå høgskolens ambisjoner uten å ta for store grep. Hovedfokus for 2018 vil være å fullføre søknaden for universitetsakkreditering, heter det.

For perioden 2012 til 2018 har antall årsverk ved HINN (Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fram til 1. januar 2017) økt fra 778 årsverk til 1018 årsverk. Ifølge omstillingsavtalen skal ikke noen sies opp som følge av fusjonen.

– Dette var et viktig for å få fusjonen på plass. Samtidig er fusjonen svært viktig for å oppnå universitetsstatus, konkluderer Skretting.

Artikkeltags