Ringsaker Høyre fikk inn en viktig formulering i den nye kommuneplanens samfunnsdel. Etter vårt forslag står det at en av prioriteringene for kommunen fram mot 2040 skal være å; «Utvikle Moelv som kompetanse-, handels- og næringslivssenter.» Jeg opplever at dette er en etterlengtet presisering som peker på en tydelig retning, og som forplikter.

Kommuneplanens samfunnsdel er politikernes og administrasjonens viktigste referansedokument. Det vil nå, etter Høyres tillegg, være umulig ikke å skulle arbeide med nettopp dette som flere har spurt meg om de siste dagene, utvikling av Moelv.

Poenget for Høyre var å få knesatt et viktig premiss for byens langsiktige posisjon for utvikling.

Jeg tror at språk skaper virkelighet, jeg tror at når en har sagt at Moelv skal utvikles som kompetanse-, handels- og næringslivssenter, ja så har en lagt premissene for den framtidige debatten om prioritering og fordeling.

Høyre mener denne at presiseringen i samfunnsplanen må vises igjen i årene som kommer. Nå blir det opp til oss politikere og administrasjonen å følge dette opp med konkrete virkemidler og handlingsplaner. Vi vil gjøre vårt for at dette følges opp, og vi vil utfordre de andre partiene til å følge opp.

Til slutt; det er flere lyspunkt. Samtidig med at noen dessverre må legge ned gode tilbud i byen vår, leser vi også om mange spennende planer og ser nye bygg reise seg. Dette betyr at mange har trua på Moelv.