Gå til sidens hovedinnhold

Hva skjer med Ringsaker prestegård?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Noe av det siste den nettopp avgåtte Solberg-regjering gjorde, var å overføre en rekke prestegårder i Norge fra Opplysningsvesenets fond (OVF) til Kirken. Ringsaker prestegård var en av dem.

Så kunne man tro at dette var en lykkelig overføring for Ringsakers del? Langt derifra. Både Ringsaker kirkelige fellesråd og OVF hadde klart gitt råd om at Ringsaker prestegård burde forbli i OVF. Men de lokale og faglige tilrådingene ble helt overkjørt av departementet og Solberg-regjeringa.

Opplysningsvesenets fond fyller dette året 200 år. Det ble grunnlagt ved lov hjemlet i Grunnlovens § 116 for å hindre svenskekongens begynnende annektering av norsk eiendom. Fondet overtok ansvar for jordeiendommer som hadde tilhørt kirken siden middelalderen, og som delvis var overtatt av kongen etter reformasjonen. Prestene fikk ikke fast lønn før på 1950-tallet. Før det levde de av jorda på prestegården. En reduksjonslov i 1882 bestemte at prestegårdene skulle reduseres til et «normalt» gårdsbruk, så ikke prestene skulle ha for store eiendommer.

Dette og mye mer fikk vi høre på et prestegårdsseminar på Tingvang nå lørdag 16. oktober med om lag 60 deltakere. Seminaret var Ringsakers lokale markering av OVFs 200 års jubileum, og ble arrangert av Ringsaker kirkeakademi, Ringsaker historielag og sokneprest og forpakter på Ringsaker prestegård, i samarbeid med OVF.

På seminaret var det orientering fra OVFs side, innlegg ved sokneprest Marta A. Ims, og foredrag av tidligere prest i Ringsaker Per Holdø og forfatter Inge Eidsvåg. Tidligere prestefrue Jorid Gillebo fikk en velfortjent blomst for sin store innsats gjennom 26 år med å få restaurert presteboligen. Nåværende og forrige forpakter på prestegården, Lars Petter og Petter Thore Schjerpen, fortalte levende om hvordan gardsdrifta hadde vært opp gjennom åra. Lars Petter er nå 4. generasjon Schjerpen som forpakter. Det var sterkt å høre om hvor mye innsats de hadde gjort med å forbedre forholdene på gården. For noen tiår siden var det ikke alltid så stor forståelse fra eier OVF for hva som trengtes. Men i dag, fortalte Lars Petter Schjerpen, er OVF en utmerket eier. OVF har nå sett sin ære i å ha Ringsaker prestegård som et mønsterbruk.

Det var litt rart på lørdag å feire OVF-jubileet, og høre så mye pent om dem. Og så vite at nå var det slutt for dem her i Ringsaker. Det ble unektelig et snev av gravøl på Tingvang.

Fins det mulighet for en gjenoppstandelse, etter Solberg-regjeringas merkelige gravlegging i denne saken? Det måtte i så fall være at de lokale myndigheter i Ringsaker sier et klart nei til å fradele gardsdrifta fra prestegården. Det må virkelig være lov å håpe! Prestebolig og forpakterbolig ligger i samme tun. Gården bør ikke deles opp. Og det ville være en underlig konstruksjon om Ringsaker kirkelige fellesråd nå skulle eie og ha ansvar for gardsdrifta.

Nei, Opplysningsvesenets fond skulle fortsatt ha fått lov til å eie og forvalte Ringsaker prestegård.