De startet som en aksjonskomité mot bønnerop året 2000. September 2000 skiftet de over til navnet «Forum mot islamisering». Så ble de grunnlagt på ny i 2008. Grunnlegger var Arne Tumyr og leder ble Lars Thorsen. Mottoet var «stopp islamiseringen av Norge». Det ble presisert at de var ikke imot muslimene som mennesker, men de ville motarbeide, stoppe og reversere det de kalte islamiseringen av Norge. De vil derfor spre informasjon om hva Sian står for, og ønsker å samarbeide med demokratiske krefter i andre land om dette.

Sian tar avstand fra rasisme og annet politisk tankegods som strider mot demokratiske og humanistiske ideer heter det, men det er jo nettopp for rasisme de er blitt kjent og derfor motarbeidet her i Norge. De har ment at Islam er en politisk ideologi i religiøs forkledning.

Gruppens medlemmer er spredt utover det ganske land. De har sin egen facebook-gruppe for kontakt, og det er stort sett eldre menn som har tilhørt denne gruppen. Reflekterte mennesker kan jo være skeptiske til Islam, spesielt det en har opplevd både i Norge og ute i verden av vold og terrorisme.

Siden 11. september 2001 har muslimske terrorister utført mer enn 20 000 dødbringende angrep verden over. Dette er jo en viktig debatt, men Sian har vel gått noe skjevt inn i denne debatten, bidradd ikke så bra her?

Vi vet jo at norske muslimer ønsker å leve fredelig med sine naboer, og at vi i Norge vil ha et godt forhold her. Men vi vet også at ekstreme islamister kan komme til å begå voldshandlinger, i verste fall terror. Vi har heldigvis myndigheter som skal følge med på aktuelle personer.

Terrorforsker Brynjar Lia har uttalt at det er små miljøer av slike personer her i Norge. 2 prosent av alle norske muslimer, rundt 4 200 personer var enig i utsagn som at «Islam tillater vold og terror», og at angrepene på USA 11. september «kan rettferdiggjøres». Vi husker hva som hendte da «Sataniske vers» skulle stoppes. Forlagsdirektør Nygård ble skutt og i Frankrike ble 12 drept og flere såret i den anledning. Å brenne koranen eller rive ut blader av den for å sjikanere er ikke så lurt.