Det ble nylig på sosiale medier stilt spørsmål om hva Arbeiderpartiet mener med vanlige folks tur. Hvem er vanlige folk og hvem er resten? Camilla Storlien (Sp?), her er svaret på ditt spørsmål på sosiale medier.

Arbeiderpartiet har gjennom alle år vært partiet for en rettferdig fordeling. En verden uten fattigdom og i fred, hvor menneskene er frie, likestilte og med innflytelse på sine liv. Alle mennesker er like mye verdt og vi skal ha muligheten til å leve gode liv. Dette gjelder både i små og store fellesskap, slik som bygd og by. Arbeiderpartiet er opptatt av at samfunnet er likestilt, solidarisk og fritt og bygger politikken sin på disse begrepene.

Og jeg gjentar, disse verdiene er like viktig både i bygd og by, sånn om du skulle tvile Camilla. Det er flere saker som krever oppmerksomhet og politisk gjennomgang enn kun de problemstillingene som er lokalisert til Nordre Ringsaker, og til informasjon, Ringsaker kommune er mer enn bare Nordre.