Det menes mangt og meget om rekruttering og hvor dagens ansatte i SIHF bor. Med fare for å ødelegge en god diskusjon med fakta, har jeg tatt meg bryet med å liste opp hvor de ansatte bor for hvert sykehus, og summert hvor mange sykehusansatte som bor i de ulike kommunene. Tallene er hentet fra COWI sin samfunnsanalyse fra 2021.